Saul Singer

Saul Singer là phóng viên, tác giả người Mỹ gốc Israel, trước đây là biên tập viên của tờ The Jerusalem Post.

Các sách của tác giả: Saul Singer