Thanh toán đơn hàng

Chip Heath

Chip Heath là một giáo sư về tổ chức và hành vi tại Trường đại học Stanford. Ông là đồng tác giả của cuốn sách “Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die”, đây là một cuốn sách bán chạy nhất theo New York Times, Wall Street Journal, và BusinessWeek. Chip cũng là một nhà bình luận cho tạp chí Fast Company, và ông đã nói và lấy ý kiến ​​về chuyên mục “Making ideas stick” với các tổ chức như Nike, Uỷ ban bảo tồn thiên nhiên, Microsoft, IDEO, và Hiệp hội tim mạch Mỹ.

Các sách của tác giả: Chip Heath