Thanh toán đơn hàng

Chi tiết

Harry Potter Và Hội Phượng Hoàng

Tác giả: J.K Rowling

Nhận xét: 6 nhận xét

Giá bìa: 155,000 VND

Giá bán: 100,000 VND

Thêm vào giỏ

Giới thiệu:

Harry Potter và hội Phượng hoàng (tiếng Anh: Harry Potter and the Order of the Phoenix) là quyển thứ 5 trong bộ sách Harry Potter của nhà văn J. K. Rowling. Quyển này được đồng loạt xuất bản vào ngày 21 tháng 6 năm 2003 tại Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc và một vài quốc gia khác. Trong ngày đầu tiên xuất bản, nó đã bán được gần 7 triệu cuốn riêng tại Hoa Kỳ và Anh. Nguyên bản tiếng Anh dài 38 chương và gồm khoảng 255.000 chữ. Bản dịch chính thức đầu tiên là tiếng Việt, được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản từ bản dịch của nhà văn Lý Lan từ ngày 21 tháng 7 đến 15 tháng 12 năm 2003. Bản dịch được chia ra 22 tập, và được in thành sách vào tháng 9 năm 2004. Một số tập ban đầu dùng tựa Harry Potter và mệnh lệnh phượng hoàng.

Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Ngày xuất bản 2010-03-26
Số trang: 1138

Nhận xét

Truc Thanh: "gdfgdffgd"

Truc Thanh: "hello hello"

Truc Thanh: "ví dụ ví dụ"

Truc Thanh: "halo halo"

Truc Thanh: "halo ha lo "

Truc Thanh: "halo halo halo"

Bạn phải đăng nhập trước khi gửi bình luận